امضا تفاهم نامه بین شرکت بیمه حافظ و تعاونی منطقه آزاد ارس

تفاهم نامه همکاری بیمه ای بین شرکت بیمه حافظ و تعاونی متطقه آزاد ارس با هدف ارتقای سطح همکاری های متقابل بیمه ای به امضا رسید.

11/12/1399 15:52:03 146
وضعیت شرکت های بیمه ای در بورس و فرابورس

روابط عمومی بیمه حافظ، وضعیت سهام شرکت های بیمه ای در روز چهارشنبه 1399/12/13 را اعلام کرد.

16/12/1399 10:33:37 32
خدمات الکترونیکی
تکمیل فرآیند صدور بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع خانوار
تکمیل فرآیند صدور بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع خانوار مشاهده سرویس
صدور بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع خانوار
صدور بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع خانوار مشاهده سرویس
استعلام وصول
استعلام وصول مشاهده سرویس
استعلام بیمه نامه
استعلام بیمه نامه مشاهده سرویس
درخواست نمایندگی
درخواست نمایندگی مشاهده سرویس
سامانه همکاران
سامانه همکاران مشاهده سرویس
استعلام خسارت
استعلام خسارت مشاهده سرویس
ارتباط با ما
آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی ( وزرا)، خیابان بیست ونهم، پلاک 26