•  
  • فهرست بیمه نامه ها
   بیمه حوادث

   بیمه حوادث

   بیمه حوادث شرکت بیمه حافظ «شرکت بیمه حافظ» با ارائه بیمه حوادث تلاش‌می‌کند تا در جهت آرامش افراد گامی برداشته و اثرات سوء‌رخدادهای احتمالی و غیرقابلِ‌پیش‌بینی را حداقل‌نماید. موضوع این بیمه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون‌ِقصد و اراده بیمه‌شده‌ به‌روزکرده و منجر به جرح، ...
 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان