• بیمه هواپیما

   شرایط عمومی و اختصاصی

   تعهدات «شرکت بیمه حافظ» در بیمه‌بدنه هواپیما

   بیمه‌بدنه هواپیما شامل جبران خسارات وارده به بدنه هواپیما، تعمیر، تعویض و جایگزینی قسمت‌های آسیب‌دیده ناشی از وقوع خطر است. همچنین در این بیمه جبران خسارات کلی، دوره زمین‌گیری و ریسک‌های روی زمین، بیمه تمام‌خطرِ پرواز، بیمه قطعات یدکی، بیمه عدم‌النفع و ... نیز طبق درخواست بیمه‌گذار در شمول تعهدات «شرکت بیمه حافظ» قرار می‌گیرد که به اشکال ذیل بیمه‌می‌شود:

   • بیمه تمام‌خطر پروازهواپیما در آسمان
   • خسارات رایج ناشی از آتش‌سوزی، دزدی، طوفان و خسارات زمینی (تصادم در غیر مواقع پرواز)
   • بیمه تمام‌خطر در زمانی‌که هواپیما در حرکت نیست: کلیه خسارات و فقدان فیزیکی هواپیما در زمانی‌که در فرودگاه (روی زمین) قراردارد و از نیروی محرکه خود برای حرکت و جابه‌جایی استفاده‌نمی‌کند، تحت این نوع پوشش بیمه‌ای قرار‌می‌گیرد.
   • بیمه تمام‌خطر به‌جز مواقعی که هواپیما در پرواز است: کلیه خسارات و فقدان فیزیکی هواپیما در روی زمین حتی خسارات زمان جابه‌جایی هواپیما (taxing) شامل این نوع پوشش بیمه‌ای می‌شود.
   • بیمه تمام‌خطر، بر روی زمین و در زمان پرواز: کلیه خسارات و فقدان ناشی از حرکت، توقف و جابه‌جایی هواپیما بر روی زمین و در زمان پرواز مورد‌ِپوشش این بیمه قرارمی‌گیرد.

   تعهدات «شرکت بیمه حافظ» در بیمه مسئولیت هواپیما

   • بیمه حافظ مسئولیت بیمه‌گذار در برابر زیان‌های مالی و بدنی وارده به مسافران، اشخاص ثالث، مؤسسات حمل‌و‌نقل و صاحبان کالا که خسارت و زیان وارد در تأخیر و تحویل بار شامل‌می‌شود، را بر عهده دارد.
   • بیمه حافظ مسئولیت مالکان و بهرهبرداران فرودگاه‌ها، باند فرودگاه، نقل‌و‌انتقال چمدان و بار مسافران، سُر‌خوردن مسافر در محوطه لغزنده فرودگاه، انفجار هواپیما هنگام سوخت‌گیری، تهیه و تأمین غذا، تأخیر، مسمومیت غذایی، مسئولیت ناشی از استفاده از وسایل نقلیه موتوری (سواری، اتوبوس و کامیون که در محوطه فرودگاه تردد‌می‌کنند) را تحتِ‌پوشش قرارمی‌دهد.
   • بیمه حافظ مسئولیت هواپیما در آشیانه و تعمیرگاه، پارک هواپیما در آشیانه، ریزش و خرابی آشیانه، سرویس و نگهداری هواپیما و مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث را بر‌عهده‌دارد.

   جهت کسب اطلاع از نوع و چگونگی ارائه خدمات بیمه‌ای در حیطه بیمه‌های کشتی و هواپیما، می‌توانید به پورتال «شرکت بیمه حافظ» به‌ نشانی www.hafezinsurance.ir مراجعه‌کنید. همچنین می‌توانید ازطریق شماره‌تلفن 9-22925481‌ - ‌021، با مدیریت بیمه‌های کشتی و هواپیمای «شرکت بیمه حافظ» ارتباط حاصل‌فرمایید.

 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان