• سرفصل اخبار
  • برگزیت و چالش های سندیکای لویدز لندن

   برگزیت و چالش های سندیکای لویدز لندن

   برگزیت و چالش های سندیکای لویدز لندن

   در سال 2017، لویدز لندن با دارا بودن سهم 16 درصدی از بازار بیمه انگلستان و درآمد 45 ملیلیارد دلاری، یکی از بازیگران اصلی بازار بیمه بریتانیا بود. در جریان کمپین های مربوط به رفراندوم سال 2017 و با توجه به اهمیت بازار مالی اتحادیه اروپا، سندیکای لویدز سرسختانه طرفدار حفظ حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بود.

   از زمانی که مذاکرات فی مابین دولت انگلیس و اتحادیه اروپا جهت نیل به یک توافق جامع جهت برگزیت با شکست مواجه شد، لویدز بی وقفه پیگیر اجرایی نمودن نقشه راه خود جهت انتقال رسمی مرکز فعالیت های بیمه گری از لندن به بروکسل شده است. شعبه ای که اخیرا توسط این سندیکا در بروکسل راه اندازی شده، سرپرستی 19 شعبه اروپایی لویدز را برعهده خواهد داشت و وظیفه اصلی آن اطمینان از استمرار جذب پرتفوی مربوط به شرکت های اروپایی است که قبلا از طریق اداره مرکزی در لندن جذب و مدیریت می شده، خواهد بود. این تغییر نگرش در بازاریابی و اقدامات اشاری انجام پذیرفته به طور کامل دغدغه های مرتبط با از دست دادن بخشی از پرتفوی لویدز را بر طرف نخواهد نمود و بیم آن می رود که خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا و علی رغم تمهیدات اندیشیده شده، برای سندیکای لویدز از تبعات منفی بیشتری برخوردار باشد. از ابتدای ژانویه 2019، کلیه بیمه نامه های صادره توسط لویدز برای شرکت ها و موسسات اروپایی با برچسب لویدز بروکسل صادر شده است. پر واضح است که بیمه نامه های صادره توسط شعبه بروکسل در واقع زیر نظر لندن و با مدیریت دفتر مرکزی لویدز صادر شده اند.

   موضوع برگزیت تنها دغدغه لویدز نمی باشد و عملکرد این سندیکا در دوسال گذشته به مانند دیگر بازیگران صنعت بیمه در سطح جهان،کمتر از انتظار بوده و برای سال 2017 یک عملکر نامطلوب ارزیابی شده است. برای صنعت جهانی بیمه در سال 2017 ، ضریب خسارت برای بیمه های اموال 127/6 درصد، اتکایی 117/2 درصد، اتومبیل 122/9 درصد و بیمه های دریایی 122/4 درصد بوده و ضریب خسارت تجمیعی برای کلیه رشته ها 114 درصد، بوده است. علی رغم بهبود اندک، شرایط عمومی عملکرد صنعت جهانی بیمه در سال 2018 نیز نا مساعد ارزیابی می گردد به طوریکه ضریب خسارت تجمیعی کلیه رشته های بیمه ای 104/5 درصد و نتایج منفی جهت بیمه های اموال، دریایی و اتکایی حاصل شده است.

   مجموع زیان ناشی از عملکرد سال های 2017 و 2018 برای سندیکای لویدز، معادل 4 میلیارد دلار برآورد شده است که جهت خروج از این بحران، لویدز مبادرت به تهیه مجموعه برنامه های خروج از فرآیند زیان دهی نموده است که اهم این برنامه ها شامل حذف حداقل 10 درصد از پرتفوی زیان ده، بازنگری و اصلاح فرآیندهای مرتبط با قبول و جذب پرتفو، مدیریت ریسک و توسعه بیمه گری دیجیتال، می باشد.

   اخبار مرتبط
 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان