• زهرا محمدی پور
   زهرا محمدی پور

   سوابق اجرایی

   -مسئول امور مالی شرکت تپش مهر ایثار

   -مسئول امور مالی شرکت مدیریت سیستمهای کارآمد و مدیریت سیستمهای هوشمند

   - پشتیبانی دستگاههای کارت خوان شرکت پرتو افزار فجر حقیقت

   سوابق علمی- آموزشی

   -گذراندن دوره های ICDL از آموزشگاه ولی عصر

   تجزیه تحلیل صورتهای مالی

   انتخاب مدل پیش بینی نوسانات جهت اهداف تخصیص پرتفوی

   انتخاب مدل پیش بینی نوسانات جهت اهداف تخصیص پرتفوی با تلفیق مقدار خطای میانگین مطلق و میانگین واریانس پرتفوی

   انتخاب مدل پیش بینی نوسانات جهت تخصیص پرتفوی با وجود تعداد نماینده های بیشتر از داده ها

 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان