• علیرضا فاطمی بهشتی
   علیرضا فاطمی بهشتی

   مدیر بیمه های اتومبیل
   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
   پست الکترونیک: a.fatemi@hafeznsurance.ir

   سوابق اجرایی:

   - مدیر بیمه واحد اجرایی فاطر قرارگاه سازندگی خاتم انبیاء

   -مشاور در امور بیمه های بازرگانی در واحد مدیریت بیمه قرارگاه سازندگی خاتم انبیاء

   -مدیر سرپرستی استان تهران شرکت بیمه کوثر

   -رییس شعبه مرکزی و مدیر سرپرستی استان تهران شرکت بیمه حکمت صبا

   -عضو شورای مدیران و شورای راهبردی بیمه کوثر

   -عضو شورای مدیران بیمه حکمت صبا

   -سرپرست مدیریت بیمه های اموال شرکت بیمه حافظ

 • دفتر ارتباطی تهران
  پیامک: 9850005783407
 • .:
 • پیوندها
 • :.
 • کلیه حقوق متعلق به بیمه حافظ می باشد.
  مجری : پورتال سامان