سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان

  • آتش سوزی


   آتش سوزی
  • اتومبیل


   اتومبیل
  • انرژی


   انرژی
  • باربری


   باربری
  • عمر و سرمایه گذاری


   عمر و سرمایه گذاری
  • مهندسی


   مهندسی
  • مسئولیت


   مسئولیت
  • درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور


   درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور
  • خاص


   خاص
  • پورتال سهامداران


   پورتال سهامداران
  • درخواست نمایندگی


   درخواست نمایندگی
  • سامانه همکاران


   سامانه همکاران
  • استعلام بیمه نامه


   استعلام بیمه نامه
  • استعلام خسارت


   استعلام خسارت
  • استعلام وصول


   استعلام وصول
  • عکس ها


   عکس ها
  • محصولات بیمه ای


   محصولات بیمه ای
  • اخبار


   اخبار
  • آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی ( وزرا)، خیابان بیست ونهم، پلاک 26


   آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی ( وزرا)، خیابان بیست ونهم، پلاک 26
  • کد پستی: 1516613511


   کد پستی: 1516613511
  • تلفن: 45653


   تلفن: 45653
  • فکس: 88773085


   فکس: 88773085
  • پیامک: 300045653


   پیامک: 300045653
  • پست الکترونیک: info@hafezinsurance.ir


   پست الکترونیک: info@hafezinsurance.ir
  • آدرس وب سایت: http://www.hafezinsurance.ir


   آدرس وب سایت: http://www.hafezinsurance.ir
  • خدمات


   خدمات
  • آدرس : جزیره کیـش , بلوار اندیشه , ساختمان حافظ


   آدرس : جزیره کیـش , بلوار اندیشه , ساختمان حافظ
  • تلفن : 3-44455631-076


   تلفن : 3-44455631-076
  • فکس : 44455630-076


   فکس : 44455630-076
  • جزیره کیش - بلوار ایران - مجتمع خدماتی گلدیس - واحد 12


   جزیره کیش - بلوار ایران - مجتمع خدماتی گلدیس - واحد 12
  • آدرس : جاده رشت به انزلي - کيلومتر 5 جاده زيباکنار - مرکز شماره گذاري خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلي


   آدرس : جاده رشت به انزلي - کيلومتر 5 جاده زيباکنار - مرکز شماره گذاري خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلي
  • اسـتـعـلام بـیـمـه نـامـه


   اسـتـعـلام بـیـمـه نـامـه
  • اسـتـعـلام خـسـارت


   اسـتـعـلام خـسـارت
  • اسـتـعـلام وصـول


   اسـتـعـلام وصـول
  • آتـش سـوزی


   آتـش سـوزی
  • خـودرو


   خـودرو
  • انـرژی


   انـرژی
  • آتـش سـوزی


   آتـش سـوزی
  • خـودرو


   خـودرو
  • اسـتـعـلام بـیـمـه نـامـه


   اسـتـعـلام بـیـمـه نـامـه
  • اسـتـعلام وصـول


   اسـتـعلام وصـول
  • اسـتـعـلام خسارت


   اسـتـعـلام خسارت
  • اسـتـعلام بـیـمـه نـامـه


   اسـتـعلام بـیـمـه نـامـه
  • اسـتـعـلام خـسـارت


   اسـتـعـلام خـسـارت
  • استعلام وصول


   استعلام وصول
  • آتـش سـوزی 🔥


   آتـش سـوزی 🔥
  • بـاربـری


   بـاربـری
  • خـاص


   خـاص
  • درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور


   درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور
  • عـمـروسـرمـایـه گـذاری


   عـمـروسـرمـایـه گـذاری
  • مـسـئـولـیـت


   مـسـئـولـیـت
  • مـهـنـدسـی


   مـهـنـدسـی
  • انـرژی


   انـرژی
  • بـاربـری


   بـاربـری
  • خـاص


   خـاص
  • درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور


   درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور
  • عـمـروسـرمـایـه گـذاری


   عـمـروسـرمـایـه گـذاری
  • مـسـئـولـیـت


   مـسـئـولـیـت
  • مـهـنـدسـی


   مـهـنـدسـی
  • آدرس : قـشـم - بلوار امام قلي خان - مجتمع اداري و تجاري نخل زرين - واحد 9 شرکت بيمه حافظ


   آدرس : قـشـم - بلوار امام قلي خان - مجتمع اداري و تجاري نخل زرين - واحد 9 شرکت بيمه حافظ
  • اتـومـبـیـل 🚗


   اتـومـبـیـل 🚗
  • انـرژی 🌀


   انـرژی 🌀
  • باربری 🚚🚢


   باربری 🚚🚢
  • عـمـروسـرمـایـه گـذاری 💵


   عـمـروسـرمـایـه گـذاری 💵
  • مـهـنـدسـی 👷🏻‍♀️


   مـهـنـدسـی 👷🏻‍♀️
  • مسئولیت 👪


   مسئولیت 👪
  • بیمه درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور 👨🏻‍⚕️


   بیمه درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور 👨🏻‍⚕️
  • خــاص ✈


   خــاص ✈
  • آدرس : منطقه ويژه اقتصادي شيراز ساختمان پاسارگاد واحد 2


   آدرس : منطقه ويژه اقتصادي شيراز ساختمان پاسارگاد واحد 2
  • درخـواسـت نـمـایـنـدگـی


   درخـواسـت نـمـایـنـدگـی
  • درخـواسـت نـمـایـنـدگـی


   درخـواسـت نـمـایـنـدگـی
  • درخـواسـت نـمـایـنـدگـی


   درخـواسـت نـمـایـنـدگـی
  • آتـش سـوزی


   آتـش سـوزی
  • اتومبیل


   اتومبیل
  • انـرژی


   انـرژی
  • بـاربـری


   بـاربـری
  • عمر و سرمایه گذاری


   عمر و سرمایه گذاری
  • مـهـنـدسـی


   مـهـنـدسـی
  • مـسـئـولـیـت


   مـسـئـولـیـت
  • بیمه درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور


   بیمه درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور
  • خـاص


   خـاص
  • استعلام بیمه نامه


   استعلام بیمه نامه
  • استعلام وصول


   استعلام وصول
  • استعلام خسارت


   استعلام خسارت
  • درخـواسـت نـمـایـنـدگـی


   درخـواسـت نـمـایـنـدگـی
  • آتـش سـوزی


   آتـش سـوزی
  • اتومبیل


   اتومبیل
  • انــرژی


   انــرژی
  • باربری


   باربری
  • بیمه عمر و سرمایه گذاری


   بیمه عمر و سرمایه گذاری
  • مهندسی


   مهندسی
  • مسئولیت


   مسئولیت
  • درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور


   درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور
  • خــاص


   خــاص
  • استعلام بیمه نامه


   استعلام بیمه نامه
  • استعلام وصول


   استعلام وصول
  • استعلام خسارت


   استعلام خسارت
  • اخذ نمایندگی


   اخذ نمایندگی
  • آدرس : منطقه آزاد اروند - آبادان -خيابان شهيد منتظري (شاپور) - جنب بانک تجارت - طبقه همکف - پلاک 232


   آدرس : منطقه آزاد اروند - آبادان -خيابان شهيد منتظري (شاپور) - جنب بانک تجارت - طبقه همکف - پلاک 232
  • آتش سوزی


   آتش سوزی
  • اتومبیل


   اتومبیل
  • انرژی


   انرژی
  • باربری


   باربری
  • عمر و سرمایه گذاری


   عمر و سرمایه گذاری
  • مهندسی


   مهندسی
  • مسئولیت


   مسئولیت
  • درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور


   درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور
  • خاص


   خاص
  • استــعلام وصول


   استــعلام وصول
  • استعلام خســـارات


   استعلام خســـارات
  • استعلام بیمه نامه


   استعلام بیمه نامه
  • درخواست نمایندگی


   درخواست نمایندگی
  • آدرس : بـلوار رسالت، محله ساري تابلو، روبروي خ 12 بهمن، جنب فروشگاه فلوريا


   آدرس : بـلوار رسالت، محله ساري تابلو، روبروي خ 12 بهمن، جنب فروشگاه فلوريا
  • آدرس : بوشهر - خيابان وليعصر - سه راه گمرک ساختمان امين - طبقه همکف


   آدرس : بوشهر - خيابان وليعصر - سه راه گمرک ساختمان امين - طبقه همکف
  • آتش سوزی


   آتش سوزی
  • اتومبیل


   اتومبیل
  • انرژی


   انرژی
  • بـاربری


   بـاربری
  • عمر و سرمایه گذاری


   عمر و سرمایه گذاری
  • مهندسی


   مهندسی
  • مسئولیت


   مسئولیت
  • درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور


   درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور
  • خاص


   خاص
  • استعلام بیمه


   استعلام بیمه
  • استعلام وصول


   استعلام وصول
  • استعلام خسارت


   استعلام خسارت
  • درخواست نمایندگی


   درخواست نمایندگی
  • آدرس : منطقه آزاد چابهار - پيکره تجاري - جنب پارکينگ مجتمع پرديس – غرفه 36 بيروني


   آدرس : منطقه آزاد چابهار - پيکره تجاري - جنب پارکينگ مجتمع پرديس – غرفه 36 بيروني
  • استعلام بیمه نامه


   استعلام بیمه نامه
  • استعلام خسارات


   استعلام خسارات
  • استعلام وصول


   استعلام وصول
  • درخواست نمایندگی


   درخواست نمایندگی
  • آتش سوزی


   آتش سوزی
  • اتومبیل


   اتومبیل
  • انرژی


   انرژی
  • باربری


   باربری
  • عمر و سرمایه گذاری


   عمر و سرمایه گذاری
  • مهندسی


   مهندسی
  • مسئولیت


   مسئولیت
  • درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور


   درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور
  • خاص


   خاص
  • منطقه ويژه اقتصادي آق قلا - خيابان امام خميني جنوبي - خيابان دانشگاه آزاد - خيابان تمانلو


   منطقه ويژه اقتصادي آق قلا - خيابان امام خميني جنوبي - خيابان دانشگاه آزاد - خيابان تمانلو
  • استعلام بیمه نامه


   استعلام بیمه نامه
  • استعلام وصول


   استعلام وصول
  • استعلام خسارت


   استعلام خسارت
  • درخواست نمایندگی


   درخواست نمایندگی
  • آتش سوزی


   آتش سوزی
  • اتومبیل


   اتومبیل
  • انرژی


   انرژی
  • باربری


   باربری
  • عمر و سرمایه گذاری


   عمر و سرمایه گذاری
  • مهندسی


   مهندسی
  • مسئولیت


   مسئولیت
  • درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور


   درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور
  • خاص


   خاص
  • استعلام بیمه نامه


   استعلام بیمه نامه
  • استعلام وصول


   استعلام وصول
  • استعلام خسارت


   استعلام خسارت
  • درخواست نمایندگی


   درخواست نمایندگی
  • آدرس : منطقه آزاد ارس - جلفا - ميدان عاشورا - خيابان شمس تبريزي - جنب بانک سپه


   آدرس : منطقه آزاد ارس - جلفا - ميدان عاشورا - خيابان شمس تبريزي - جنب بانک سپه
  • آتش سوزی


   آتش سوزی
  • اتومبیل


   اتومبیل
  • انرژی


   انرژی
  • باربری


   باربری
  • عمر و سرمایه گذاری


   عمر و سرمایه گذاری
  • مهندسی


   مهندسی
  • مسئولیت


   مسئولیت
  • درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور


   درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور
  • خاص


   خاص
  • آدرس : خراسان جنوبي - بيرجند کيلومتر 9 محور اسديه - بزرگراه شهيد کلانتري - منطقه ويژه اقتصادي بيرجند


   آدرس : خراسان جنوبي - بيرجند کيلومتر 9 محور اسديه - بزرگراه شهيد کلانتري - منطقه ويژه اقتصادي بيرجند
  • استعلام بیمه نامه


   استعلام بیمه نامه
  • استعلام وصول


   استعلام وصول
  • استعلام خسارات


   استعلام خسارات
  • درخواست نمایندگی


   درخواست نمایندگی
  • آتش سوزی


   آتش سوزی
  • اتومبیل


   اتومبیل
  • انرژی


   انرژی
  • باربری


   باربری
  • بیمه عمر و سرمایه گذاری


   بیمه عمر و سرمایه گذاری
  • مهندسی


   مهندسی
  • مسئولیت


   مسئولیت
  • درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور


   درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور
  • خاص


   خاص
  • آدرس : منطقه ويژه اقتصادي اروميه - بلوار امام علي - نبش کوي استانداري - پلاک 1


   آدرس : منطقه ويژه اقتصادي اروميه - بلوار امام علي - نبش کوي استانداري - پلاک 1
  • آتش سوزی


   آتش سوزی
  • اتومبیل


   اتومبیل
  • بیمه انرژی


   بیمه انرژی
  • باربری


   باربری
  • عمر و سرمایه گذاری


   عمر و سرمایه گذاری
  • مهندسی


   مهندسی
  • مسئولیت


   مسئولیت
  • درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور


   درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور
  • استعلام بیمه نامه


   استعلام بیمه نامه
  • استعلام وصول


   استعلام وصول
  • استعلام خسارت


   استعلام خسارت
  • اخذ نمایندگی


   اخذ نمایندگی
  • آدرس : اردبيل - بلوار شهدا - مابين چهارراه ججين و ميدان قدس - جنب تالار ميلاد


   آدرس : اردبيل - بلوار شهدا - مابين چهارراه ججين و ميدان قدس - جنب تالار ميلاد
  • آتش سوزی


   آتش سوزی
  • اتومبیل


   اتومبیل
  • انـرژی


   انـرژی
  • باربری


   باربری
  • عمر و سرمایه گذاری


   عمر و سرمایه گذاری
  • مهندسی


   مهندسی
  • مسئولیت


   مسئولیت
  • درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور


   درمان گروهی و مسافرتی خارج از کشور
  • استعلام بیمه نامه


   استعلام بیمه نامه
  • استعلام وصول


   استعلام وصول
  • اخذ نمایندگی


   اخذ نمایندگی
  • بیمه مسافرتی اتباع خارجی


   بیمه مسافرتی اتباع خارجی

   

   

  وبسایت:www.hafezinsurance.ir

   

   

   پست الکترونیک:info@hafezinsurance.ir

   

   

  تماس: 45653 - 021

   

  پیامک : 300045653

   

  پرتال بیمه حافظ

  © 2024 neginpardazesh.ir All Rights Reserved